Osmanlı’da Modern İktisadın İzinde 2 & İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat Pdf İndir

Osmanlı’da Modern İktisadın İzinde 2 & İlm-i Servet veyahut İlm-i İktisat
19. yüzyıldan itibaren Osmanlı iktisat literatüründe serbest ticaret (laissez faire) vurgusu ağırlık kazanmış ve bu vurgu çeşitli yayınlarla desteklenmiştir. Serbest ticaret temelli modern iktisadın içeriğine,  usulüne  ve  uluslararası  ticaret  anlayışına  ilk  ciddi  eleştiri  yüzyılın  sonlarında 
yayınladığı kitapları ile Akyiğitzade Musa tarafından yapılmıştır.

Akyiğitzade,  getirdiği  eleştiride  Adam  Smith  ve  Jean  Baptiste  Say  çizgisinde  gelişen  iktisadi anlayışın  Osmanlı Devleti için uygun bir model  olmadığı vurgusunu  yapmış ve bu eleştirisini, iktisat tarihinden verdiği müşahhas örneklerle desteklemiştir. 
Bu  eserde  Akyiğitzade’nin  İktisad  yahud  İlm-i  Servet:  Âzâdegî-i  Ticaret  ve  Usul-i  Himaye  ve İlm-i Servet veyahud İlm-i İktisad: Kavâ‘id-i Mühimme-i İktisadiyyeyi Hâvîdir  kitaplarının çeviri yazımı  yapılmıştır.  Ayrıca  Akyiğitzade’nin  biyografisi  ile  iktisadi  düşüncesindeki  mihenk 
noktası  olan  himayeciliğin  önemi  ve  serbesti-i  ticaretin  neden  uygun  olmadığı  etrafındaki düşünceleri ele alınmıştır.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın