Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Özel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi Pdf İndir

Özel Yetenekli Öğrencilerin Türkçe Eğitiminde Özel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi
Özel yetenekli öğrencilerin ana dili eğitimi normal gelişim gösteren öğrencilere göre diğer derslerde olduğu gibi daha farklı ilke, yöntem ve teknikler gerektirmektedir. Bu öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profillerine göre planlanan ve uygulanan bir ana dili eğitimi onların ana dili becerilerini ve üst düzey zihinsel becerilerini geliştirerek nitelikli bir şekilde en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacaktır.
 
Özel yetenekli öğrencilerin dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini geliştir­meleri, etkili iletişim kurmaları, okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri nitelikli, farklı bir ana dili eğitimi ile mümkündür. özel yetenekli öğrencilerin temel dil becerileriyle birlikte bu becerilerde daha ön planda olan, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme ve problem çözme gibi üst düzey zihinsel becerilerle harmanlanmış; eleştirel dinleme, ikna edici konuşma, eleştirel okuma, yaratıcı okuma, yaratıcı yazma ve ikna edici yazma becerilerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışmada özel yetenekli öğrencilerin Türkçe eğitiminde özel dil becerileri kuramsal ve uygulamalı olarak ele alınmıştır. Alanyazında benzer bir çalışma olmaması sebebiyle bu çalışma öncü bir role sahip olacaktır.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın