Hipnoz ve Beyin Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Hipnoz ve BeyinHipnoz gerçek mi? Yoksa uydurma bir kavram mı?Hipnoz bilimsel bir yöntem mi? Yoksa herkese göre değişen bir anlayış mı?Beyinde hipnozun özel bir karşılığı […]

Hipnoz Telkinleri Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Hipnoz TelkinleriTerapistler için hipnoz telkinleri… Terapi yapmak, kişide içsel değişim yaratmak demektir. Terapiden beklenen ise terapi olan kişinin yaşadığı ve onu mutsuz eden durumlarla baş […]

İnsanı Tanıma Sanatı Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

İnsanı Tanıma SanatıAlfred Adler’in (1870-1937) kurduğu bireysel psikoloji, Sigmund Freud ve C. G. Jung ekollerinin yanı sıra modern psikolojinin temel direklerinden biridir. Bilimsel disiplin olarak […]

Psikanaliz Üzerine Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Psikanaliz Üzerine‘…Psikanaliz, çocukların ruhsal yaşamından kalkarak erişkinlerin ruhsal yaşamını ele geçirmeye çaba harcamış, çocuk erişkinin babasıdır kuralına önem ve ağırlık kazandırmıştır. Erişkin ruhunun çocuk ruhunun […]

Şema Terapi Nedir? Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Şema Terapi Nedir?Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapinin kişilik bozukluklarının tedavisine yönelik bir açılımını oluşturmaktadır. Şema Terapi, bağlanma araştırmaları, kendini gözden geçirmeyi teşvik (yani zihinleştirme), terapi […]

Sanat Psikodrama Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Sanat Psikodrama”Bir resim hiçbir zaman kelimelerle tam olarak anlatılamaz, eğer anlatılabilir olsaydı o resmi yapmaya ihtiyacımız kalmazdı.”-Schaverien Sanat ilk çağlardan itibaren en önemli ifade araçlarından […]

Psikanaliz ve Psikanalitik Terapiler Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Psikanaliz ve Psikanalitik TerapilerBüyük bir titizlikle kaleme alınmış olan bu kitap, Freud’dan başlayarak, ondan esinlenen bugünün en yenilikçi paradigma değiştiricilerine kadar, yüzyılı aşkın süre içinde […]

Birey Odaklı Psikoterapiler Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Birey Odaklı PsikoterapilerBirey Odaklı Psikoterapi, 20. Yüzyılda psikoloji dünyasında görkemli bir değişim yarattı. Tarihin en önemli psikoterapistlerinden kabul edilen Carl Rogers, köklerini demokrasi ve hümanizm […]

Psikanaliz (Kültür Kitaplığı 5) Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Psikanaliz (Kültür Kitaplığı 5)Halk arasında ‘Psikanaliz’ sözcüğünü genel ve belirsiz bir anlamda kullanma eğilimi vardır. Oysa bu terim yalnızca Freud tarafından keşfedilen tedaviler, kullanılan araştırma […]

Varoluşçu-Hümanistik Terapi Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Varoluşçu-Hümanistik TerapiVaroluşçu-Hümanistik Terapi yaklaşımının amacı; danışanların, yaşam içinde başkaları tarafından belirlenen sınırlamalardan kurtularak özgürleşmeleri ve dayatılan ya da katı bir benlik algısıyla şekillenen hedefler yerine, […]

İlişkisel Kuram ve Psikoterapi Uygulaması Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

İlişkisel Kuram ve Psikoterapi UygulamasıPsikoterapide bağlam ve ilişkiÖtekini nasıl anlarız?Tepkisiz duruş ve ‘Epistemolojik Anksiyeteler’Telkin etkisini ortadan kaldırma amacıyla hastayla kurulan ilişkinin minimize edilmesiEpistemolojiden sağlam bir […]

Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Kendilik Bozukluklarının Psikoterapisi· Yaklaşımın kişilik bozukluklarına uygulanması · Yaklaşımın ayırıcı tanıya uygulanması · Kendilik bozukluklarına giriş · Kısım psikoterapinin kapsamı · Narsistik kişilik bozukluğunun psikoterapisi […]

Duygu Odaklı Terapi Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Duygu Odaklı Terapiİnsanlar, uzun zamandır duygusallıklarıyla nasıl başa çıkacakları konusunda karmaşa yaşamışlardır. Bu karmaşadan kurtulmak için özel eğitimler almışlardır. Aslında, hayatta duygu hakkında edindiğimiz derslerin […]

Piki Bedenin Bilgeliği Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Piki Bedenin BilgeliğiKinesiyoloji, en basit anlatımla bedeninizle konuşmanızı sağlayan olağanüstü bir geribildirim mekanizmasıdır. Bu kitapta, Psiko Kinesiyolojinin (kısaca PiKi) alt yapısı, PiKi Temel eğitiminde verilen […]

Amatör Psikanalizi Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Amatör Psikanalizi“… Mademki amatör psikanalistler etkinlikten alıkonamayıp kendilerine karşı açılan savaşta kamuoyundan destek görülemiyor, bu durumda onlara öğrenim ve eğitim fırsatının sağlanması, üzerlerinde bir denetim […]

Kişilerarası Psikoterapi Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Kişilerarası PsikoterapiBu bulgu-temelli uygulama çağında, zor klinik sorunlarla uğraşan klinisyenler, uygulaması kolay ama etkili tedavi yöntemleri arayışı içindeler. İşte tam da bu ihtiyaca yönelik olarak, […]

Terapide Bir Gün Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Terapide Bir GünEVİNİZDEKİ TERAPİST… “Terapide Bir Gün” farklı danışanların, farklı sorunlarına çözüm arayışlarıyla geçer. Bu sorunlar onların kendi başlarına çözemedikleri, tıkanıp kaldıkları ve psikoterapistin rehberliğine […]

Bağışlanan Terapi Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Bağışlanan TerapiYeni Kuşak Terapistlere ve Hastalarına Açık Mektup  Psikiyatrist ve yazar Irvin D. Yalom’un klinik uygulamadaki otuz beş yılı aşkın tecrübesinin zirvesi niteliğinde olan Bağışlanan Terapi, hastaların ve […]

Nefs Eğitimi & Muslihu’n-Nefs Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Nefs Eğitimi & Muslihu’n-NefsÖmer Fuâdi (1560-1636), Kastamonu’da yaşamış Osmanlı mutasavvıf müelliflerindendir. Babası Şa’ban-ı Veli fukarasından Himmet Dede’dir. Fuâdi, 9 yaşına kadar çocukluğunu Şa’ban-ı Veli (ö. […]

Spekülatif Marjinal Tarih Tezleri Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Spekülatif Marjinal Tarih TezleriSpekülatif  Marjinal Tarih Tezleri, farklı bir bakış açısı, tarihsel olguların başka bir boyutunu görme, gösterme, değerlendirme çabası, iplerin ucunu ustalıkla birleştirerek birbiriyle […]

Yoganın Kalbi Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Yoganın KalbiÇağımızın en önemli yogilerinden biri olan Śrī Tirumalai Krishnamacharya’nın oğlu T. K. V. Desikachar, Yoganın Kalbi’nde babasından öğrendiği yöntemleri kendi yaklaşımıyla harmanlıyor. Fiziksel, zihinsel […]

Psikanalizde Yeni Yollar Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Psikanalizde Yeni Yollarİnsan kendini tanıyabilir mi? Ya da başkalarını? Ya da tanımalı mı? Peki kendini tanımak nedir? Tanınacak olan “Kendi” nedir?  İnsanın bir birey olarak […]

Bilişsel Terapide Direncin Aşılması Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Bilişsel Terapide Direncin AşılmasıKısım teorik ve kavramsal temellerDirenç modelleriProsedüre karşı dirençAnlaşılma direnciÖz-TutarlılıkŞematik dirençAhlaki direnç kompulsif sorumlulukMağduriyet direnciRiskten kaçınma direnci ve depresif dirençKendini sabote emeKarşı aktarımın […]

Freudyen Psikolojiye Giriş Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Freudyen Psikolojiye GirişDoktor, pisikiyatrist, bilim adamı, psikolog, Freud bunların tümüydü. Fakat o aynı zamanda bir filozoftu. 1896’da arkadaşına yazdığı mektupta şöyle diyordu. Genç iken en […]

Korkuyu Nasıl Yeneceksiniz? Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Korkuyu Nasıl Yeneceksiniz?Korkunun, insanoğlunun ölümcül düşmanlarından biri olduğu söylenir. Ama en şaşırtıcı şey ise bu düşmanı insanın kendi zihninde yaratmış olmasıdır. O, dışarıdan herhangi bir […]

Bilişsel Davranışcı Terapi Temelleri ve Ötesi Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Bilişsel Davranışcı Terapi Temelleri ve Ötesi“BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ” kitabını, alanda çalışan psikologlara, psikiyatristlere, bu alanlarda çalışan öğretim üyelerine, psikoloji ve psikiyatri öğrencilerine sunmaktan kıvanç duyuyoruz.BİLİŞSEL […]

Psikoterapi Vaka Formülasyonu El Kitabı Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Psikoterapi Vaka Formülasyonu El KitabıKişinin psikolojik, kişilerarası ve davranışsal problemlerinin nedenleri ve tetikleyici unsurları hakkındaki bir hipotez olarak tarif edilen “psikoterapi vaka formülasyonu” terapiste ve […]

Şema Terapi: Ayırıcı Özellikler Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Şema Terapi: Ayırıcı ÖzelliklerŞema Terapi, kişilik bozukluğu ve kronik depresyon gibi uzun süreli ruhsal sağlık sorunlarıolan insanlara yardım etmek için, Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) tekniklerini […]

Şema Terapi & Klinisyenin Rehberi Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Şema Terapi & Klinisyenin RehberiŞema Terapi Klinisyenin Rehberi; Şema Terapi, Grup Şema Terapi, veya her ikisinin yapılandırılmış ve uygun maliyetli bileşimini uygulamak isteyen psikoterapistler için […]

Bütüncül Psikoterapi Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Bütüncül PsikoterapiBu eserde psikoterapi tekniklerinin bir insanın bütüncül olarak izah edilmesi yolunda nasıl kullanılabildiği araştırmakta ve bulgular okuyucuyla paylaşılmaktadır.Yine bu çalışmada, insanı tek bir ekolün […]

Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Mehmet Eminoğlu yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş […]

Psikanaliz ve Sonrası Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Psikanaliz ve Sonrasıİnsanın görünür davranışlarının ardındaki duygusal dünyasının araştırılması, kuşkusuz Freud’la başlamadı. Ancak insanın kendini anlaması yönünde, tarihin çok eski dönemlerinde başlamış olan çabalara, yirminci […]

Tarih Tasarımı Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Tarih TasarımıOlayların içine böylece sızıp, dile getirdikleri düşünceyi ortaya çıkarmakla, tarihçi bilim adamının yapması gerekmeyen ve yapamayacağı bir şey yapar. Bu anlamda tarihçinin işi, bilimadamınkinden […]

10 Adımda Pozitif Psikoloji Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

10 Adımda Pozitif PsikolojiNevzat Tarhan, 10 Adımda Pozitif Psikoloji’de her biri psikoloji ve psikiyatrinin farklı sahalarında uzman on dokuz kişiden oluşan bir ekiple duygusal zekâ becerilerini […]

İslam Ve Tarih Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

İslam Ve TarihAdem (a.s.)’le başlayıp, Kıyamet’e kadar devam edecek olan tarih, sadece okullarda okutulan geçmiş hadiseler kronolojisi değildir. Bilakis tarih, insanoğlunun yaşamıyla çok yakından ilgili, […]

Her Gün Biraz Daha Yakın Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Her Gün Biraz Daha YakınGinny Elkin psikiyatri dünyasının “şizoit” olarak tanımlayacağı, sorunları olan genç ve yetenekli bir yazardır. Farklı terapi türlerini deneyip ilerleme kaydedemeyen Ginny […]

Kısa Süreli Grup Terapileri Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Kısa Süreli Grup TerapileriAlanına öncülük eden psikiyatr ve yazar Irvin D. Yalom, bu kitabında klinisyenler için akut psikiyatri servislerinde kullanılan grup terapisi tekniklerinden faydalanmanın yeni […]