Yönetimin Esasları Pdf İndir

Mayıs 26, 2022 0

Yönetimin EsaslarıDevletin temel görevleri nelerdir?Adil yönetimin temelleri nasıl atılır?Yöneticilerin vasıfları nelerdir?Devletlerin zayıflamasına sebep olan etkenler nelerdir?İslam düşüncesinde insanın toplumla ilişkilerini inceleyen ilk alimlerden biri olan […]

Bİlişim Çağında Şeffaf Yönetim Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Bİlişim Çağında Şeffaf YönetimDevlet/yönetim faaliyetleri kamu gücü icra edilerek toplum adına yerine getirildiğinden vatandaşların ilgi alanındadır. Yönetsel faaliyetler içinde bulunulan dönemin hakim felsefesinin etkisi altında […]

Nizamü’l-Mülk: Siyaset Name Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Nizamü’l-Mülk: Siyaset NameÖnsözİkinci Baskının ÖnsözüBaşlangıç FaslıI.FASILZamanın Akışı ve İnsanların Ahvali ve Âlemin Efendisi Padişahın Medhine DairII.FASILPadişahın ve Meliklerin, Allahın (Verdiği) Nimetin Kadrini , Bilmelerine DairIII.FASILZamanın […]

Gracchus Kardeşler Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Gracchus KardeşlerYeniliklerin yapılmasında güç ve cesaret, sayıca çokluktan daha farklıdır. Çünkü Gracchus’lar, yolların onarılmasında ve kentlerin inşaasında halkı toplamışlardı. Roma’da Tiberius’un en büyük yeniliği devlet […]

Yerel Yönetimler / Yusuf Şahin Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Yerel Yönetimler / Yusuf ŞahinBirinci KısımKamu Yönetimi – Yerel Yönetimlerİkinci KısımYerel Yönetim BirimleriÜçüncü KısımYerel Yönetimlerin MaliyesiDördüncü KısımYerel Demokrasi

Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleriKamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, sekiz ülkenin kamu yönetimi sistemleri üzerinde durmaktadır. Bunlardan dördü; ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa, son iki yüzyılın “gelişmiş […]

Türkiye’nin Yönetimi -Yapı- Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Türkiye’nin Yönetimi -Yapı-Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki “Türk Kamu Yönetimi” ve İletişim Fakültesi’ndeki “Türkiye’nin Yönetim Yapısı” dersleri için hazırlanmış notların altı yıllık […]

Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Kamu Personeli: Sistem ve YönetimPersonel yönetimi alanını “çalışanları güdülemenin bilgisi”ne ya da “personelin beyninde gömülü bilgi ve yeteneği çekip çıkarmanın becerisi”ne erişmeyi sağlayan bir inceleme […]

Türkiye’de Yerel Yönetimler Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Türkiye’de Yerel Yönetimler Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Yüksel Koçak yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Türkiye’de Yerel Yönetimler Pdf İndir […]

Devlet ve Planlama Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Devlet ve Planlama2000’li yıllar Türk kamu yönetiminde yeniden yapılanmanın ve planlamanın yoğun bir şekilde tartışıldığı ve yaşandığı bir dönemi temsil etmektedir. Türk kamu yönetimi hem […]

Demokratik Yönetim Özgür Birey Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Demokratik Yönetim Özgür BireyDemokraside devlet, toplumun çoğulcu yapısını benimser ve onu özendirir. Çoğulculuk, düşünce ve inançlar karşısında devletin yansızlığını gerektirir. Devletin, ne dayatacağı resmi bir […]

Siyasetname (Karton Kapak) Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Siyasetname (Karton Kapak)Selçuklu sultanları Alparslan ve Melikşah’ın veziri olarak otuz yıl boyunca devlet yönetiminde söz sahibi oldu, görüşleriyle sultanların kararlarını etkiledi. Siyasi bir suikasta kurban […]

Çağdaş Yönetim Bilimi Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Çağdaş Yönetim Bilimi*Yönetim Düşüncesine Kavramsal Bakış *Yönetim Biliminin Tarihsel Gelişimi *Yönetim ve Rekabet *Planlama *Örgütleme *Yöneltme *Koordinasyon *Denetim *Çağdaş Yönetim Konuları *Sosyal Bilimlerde Nicel ve […]

Kamu Yönetiminde Reform Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Kamu Yönetiminde ReformGeçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüm dünyada, küreselleşme, uluslararası rekabet, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki baş döndüren gelişmelerin şiddetli baskısıyla, gelişmiş olsun veya gelişmekte […]

Siyasetname’den Seçmeler Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Siyasetname’den SeçmelerYusuf Peygamber (a.s.) niçin atası Hazret-i İbrahim’in (a.s.) yanına defnedilemedi? Halife Hazret-i Ömer (r.a.), iki çocuklu bir kadının kendisine beddua ettiğini duyunca ne yaptı? […]

Kamu Yönetimi & Temel Kavramlar Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Kamu Yönetimi & Temel KavramlarBu kitapta, Kamu Yönetimi disiplininin alanı, konusu, kullandığı temel kavramlar, modeller; Kamu Yönetimi olgusunun tarihsel gelişimi ve başlıca yaklaşımları; yönetsel faaliyetlerin […]

Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi*Göktürklerde Yönetim Düşüncesi *Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi *Arap Yönetim Tarzı ve Türk Yönetim Tarzı Üzerindeki Etkisi *Türklerin İslamiyet Sonrasındaki Yönetim Düşüncesi […]

Belediyelerde Stratejik Planlama Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Belediyelerde Stratejik PlanlamaPerformans yönetiminin tüm kamu kurumlarında zorunlu olmasına yönelik hukukî düzenlemeler, stratejik planlama için de benzer mecburiyetleri beraberinde getirmektedir. Kamu yönetiminde etkinlik ve verimlilik […]

Yerel Yönetimde Güncel Gelişmeler Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Yerel Yönetimde Güncel Gelişmeler-Yerel Yönetim Teorisi: Ekonomik, Sosyal Ve Siyasal Yaklaşımlar– Küreselleşme Sürecinde Devlet, Kamu Yönetimi Ve Yerel Yönetimler– Yerel Yönetimlerle İlgili Güncel Gelişmeler Ve […]

Belediyelerde Performans Yönetimi Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Belediyelerde Performans YönetimiVarlık sebepleri topluma hizmet olan kamu kuruluşları, kamunun kaynak ve imkanlarını en ideal örgütlenme ve iş­leyiş süreçleriyle, en uygun araç ve yöntemleri kullanarak […]

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar“Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar” başlığını taşıyan kitabımız, ele aldığı konular itibariyle özgün bir kapsam ve içeriğe sahiptir. Altı Bölüm halinde kaleme alınan […]

Politik Kampanya Teorik ve Pratik Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Politik Kampanya Teorik ve PratikKampanyalar hedef kitleyi veya kamuoyunu mobilize etmeye, kanaat iklimini etkilemeye çalışır. Bunagöre kampanyalar bir şeyi desteklemek veya destek vermemek, birine taraf […]

Yerel Yönetimler Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Yerel Yönetimler1.MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE TEMEL İLKELER2.TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ3.TÜRK ANAYASALARINDA YEREL YÖNETİMLER4.İL ÖZEL İDARESİ5.BELEDİYE6.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ7.KÖY8.MERKEZİ YÖNETİM İLE YEREL YÖNETİMLER ARASINDAKİ İDARİ […]

Yönetimde Yeni Yaklaşımlar Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Yönetimde Yeni YaklaşımlarGünümüzde kurumların verimsiz, etkisiz ve akılcı olmayan yöntemlerle varlıklarını sürdürmeye çalışmalarının bir tek sonucu vardır: Rakipler karşısında üstünlüğü kaybederek piyasadan silinmektedir. İçine girilen […]

Yerinden Yönetim ve Siyaset Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Yerinden Yönetim ve SiyasetYerinden Yönetim ve Siyaset‘te demokratik yaşamın vazgeçilmez öğeleri olan yerel yönetimler, tüzel, yönetsel ve siyasal boyutlarıyla geniş bir açıdan ele alınıyor. Çok […]

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiSiyaset, bireyden topluma karşılıklı etkileşim içinde belirlenirken aynı zamanda tanımından başlayarak, kurumlarına ve işleyişine kadar farklı yaklaşımları ve süreçleri ifade eder. […]

Osmanlı’da Yerel Yönetim Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Osmanlı’da Yerel YönetimÇok geniş topraklarda hâkimiyetini kuran Osmanlı Devleti, çeşitli din, dil, ırk, örf ve âdetlere sahip toplulukları asırlarca âdilâne bir şekilde idare etmişti. Ulaşım […]

Türkiye’de Adalet Yönetimi Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Türkiye’de Adalet YönetimiYargı, yapısı ve işleyişi ile özellikle son on yıldır sürekli gündemimizi işgal ediyor. Medyada en çok tartışılan Ergenekon, KCK, Hrant Dink davalarının tek […]

Tutum-En Değerli Varlığınız Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Tutum-En Değerli VarlığınızTutum, bir kişilikteki zihinsel ve fiziksel özelliklerin önüne geçebilecek kadar önemlidir. Olumlu bir tutum o kadar güçlüdür ki, kişilik özelliklerini yükseltebilir. Buna karşılık, […]

Yönetsel ve İş İletişimi Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Yönetsel ve İş İletişimiNeden yönetsel ve iş iletişimi? Hayatımızın en dinamik zamanları iş ortamında geçmektedir. Her gün, kamu ya da özel birçok kurum ve kuruluşa […]

Demokrasi Sokakta Satılmaz Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Demokrasi Sokakta SatılmazDünya üzerinde monarşiler yıkılıp demokrasiye geçildikten sonra halklar kendi kendini yönetmek için seçimler yaptı. İdare görevi bazen anayasalarla diktatörlere, bazen de sermaye gruplarına […]