İstiklal Harbimizin Esasları Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

İstiklal Harbimizin EsaslarıKazım Karabekir Paşa’nın ‘İstiklal Harbimizin Esasları’ isimli eseri ile ilgili Paşa’nın damadı Prof. Faruk Özerengin şunları anlatıyor…“1933 yılında, bir gazetede İstiklal Harbi öncülerini […]

Savaş Biterken 1918 Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Savaş Biterken 1918İki dakika sessizlik. Seksen yıl sonra bile Kasım 1918’de Batı Cephesinde savaşın bittiği anı hiçbir ulus unutmamıştır. Savaş Biterken 1918 müttefik devletlerin zaferini […]

Hazin Savaş (1914 – 1918) Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Hazin Savaş (1914 – 1918)The Times’ın “kuşağının en parlak tarihçisi” olarak tanımladığı Niall Ferguson’a göre savaş her şeyden önce korkunçtu, yanı sıra da kaçınılmazdı. Tiyatronun […]

İkinci Dünya Savaşının Kökenleri Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

İkinci Dünya Savaşının KökenleriYirminci yüzyılın en tartışmalı ve popüler tarihçilerinden biri olan Taylor’ın bu kitabı 1961’de ilk kez yayımlandığında dünya çapında bir çoksatan haline geldi […]

Anafartalar & Ağustos Taarruzu Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Anafartalar & Ağustos Taarruzu“Anafartalar, Türkiye’de, Mustafa Kemal’i tarih sahnesine sarsılmaz bir şekilde çıkartan muharebelerin geçtiği yer olarak bilinir. Dalga dalga atıldığı siperlerden düşmanı süren Türk […]

Kanije Müdafaası ve Cihad-name-i Hasan Paşa Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Kanije Müdafaası ve Cihad-name-i Hasan PaşaOsmanlı İmparatorluğu’nun yavaş yavaş duraklamaya başladığı bir dönemde, batılı kaynakların “Uzun Türk Savaşları” adını verdiği 1593-1606 Osmanlı-Avusturya Savaşının kırılma noktalarından […]

Savaş Bulmacası Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Savaş BulmacasıJohn A. Vasquez’inSavaş Bulmacası kitabı, savaşın nedenleri konusunda son yirmi yıldaki en önemli bilimsel analizlerden birini sundu. Savaş Bulmacası Yeniden, onun bu çığır açan […]

Malazgirt Muharebesi Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Malazgirt MuharebesiTürkler yüzyıllar boyunca Ortadoğu ve Doğu Avrupa’yı yönettiler; kuşkusuz bu süre boyunca egemenlikleri altında yaşayanları da oldukça etkilediler. Ama Türklerin hem Müslüman olarak hem […]

Tarih Boyu Savaş ve Strateji Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Tarih Boyu Savaş ve StratejiPolitika kansız savaş, savaş ise kanlı politikadır.Mao Tze TungSavaşın prensipleri sabit kalırken karakteri sürekli değişmektedir.Soğuk Savaş döneminin paradigmaları bütünü ile değişmiştir. Türkiye […]

Birinci Dünya Savaşı Tarihi Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Birinci Dünya Savaşı TarihiAvusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand’ın 28 Haziran 1914 günü Sırp milliyetçisi bir terörist tarafından Saraybosna’da suikasta uğraması, ilk başta Balkanlar’daki cadı kazanının […]

Peloponnessos Savaşları Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Peloponnessos SavaşlarıHerodotos “Tarihin Babası” ismiyle anılıyorsa Thukydides de “Tarih Biliminin Babası” olarak kabul edilmektedir.Atinalılar ile Spartalılar arasındaki Peloponnesos Savaşları’nı çok ayrıntılı bir biçimde aktaran Thukydides […]

Çanakkale’de İstanbul’u Kurtarmak Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Çanakkale’de İstanbul’u KurtarmakYazar Çanakkale Muharebeleri’nin sebep,sonuç ve etkileriyleyalnız Türk tarihinde değil,Dünya tarihinde de bir büyük olay olduğu düşüncesinden yola çıkmaktadır.Onun için Olay’ı öncesi ve sonrasıyla […]

İran ve I. Dünya Savaşı Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

İran ve I. Dünya SavaşıRus ve İngiliz karşıtı duygular eninde sonunda bazı İranlı Demokratların Almanları uygun müttefik olarak görmelerine yol açtı. Aralık 1914’te toplanan Üçüncü […]

Stalingrad Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

StalingradII. Dünya Savaşı’nın Doğu cephesinde Stalingrad kenti için savaşan Kızıl Ordu’yla Mihver orduları arasındaki destansı muharebenin öncesi ve sonrasıyla anlatıldığı Stalingrad, tarihin en karanlık olaylarından […]

Hilelerle Çanakkale Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Hilelerle ÇanakkaleÇanakkale savaşlarında, belki başka savaşlarınhiç birinde uygulanmayan çeşitlilikte vemiktarlarda savaş hilesi uygulanmıştı. Savaş alanıçok dardır. Tarafların bilek güreşi ortadakilitlenmiş, ilerlemek imkanı kalmamıştı. Bu durumda […]

Kurtuluş Savaşı Tarihi Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Kurtuluş Savaşı TarihiKurtuluş Savaşımız… Kuva-yı Milliye’nin gayrınizamibirlikleriyle başlayan ve yeniden yaratılan bir orduylasüren mucizevi bir askeri mücadele… İstanbul Hükümeti’nin işgale kayıtsız kalmasıyla başlayıp,isyanlarla ve tehditlerle […]

Çanakkale’nin İsimsiz Kahramanları Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Çanakkale’nin İsimsiz KahramanlarıÇanakkale destanını yazanlardı onlar.Kaç kıtanın ordusu dikildi karşılarına, yine de“Çanakkale geçilmez!” dediler. Her biri birKahramandı, her birinin bir hikâyesi vardı.Onlar “Çanakkale’nin İsimsiz Kahramanları”ydı.

Arıburnu’nun İlk Müdafaası Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Arıburnu’nun İlk Müdafaası“içimizde ve kumanda ettiğimiz askerlerde balkan hacaletinin [utancının] ikinci bir safhasını görmekten ise burada ölmeği tercih etmeyenlerin bulunacağını kat’iyen kabul etmem”.Mustafa Kemal 25 […]

Kırım Savaşı 6-H-20 Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Kırım Savaşı 6-H-201853-56 Kırım Savaşı, Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu ve müttefikleri arasında yapılmış bir savaştır. Nedenleri ve sonuçları osmanlı İmparatorluğu’nu çok yakından ilgilendirmiştir; Islahat Fermanı’nın […]

Çanakkale Tufanı Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Çanakkale TufanıÇanakkale Savaşı’nın 100. yılında, Çanakkale Zaferi’nin az bilinen detayları, bilinmeyen sırları ve doğru bilinen yanlışları üzerine ezber bozan bir çalışma… Romanları, araştırma kitapları ve […]

Marne 1914 Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Marne 1914Tarihin en büyük savaşlarının ayrıntılı dökümleri, hasım kuvvetlerin stratejileri, taktikleri, askerî harekâtın düğüm noktaları.Alman ordularının Paris’e yaklaşmaları ve Fransa’yı yenmenin eşiğine gelmeleri, Fransız ordularının […]

Eisenhower Avrupa Seferi Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Eisenhower Avrupa Seferiİkinci Dünya Harbi, hemen dünyanın bütün kara, hava ve denizlerine yayılarak kan ve ateş içinde altı yıl sürmüş, ortalığı kasıp kavurmuştu. Milyonlarca insana […]

Bısmarck’ı Batırınız Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Bısmarck’ı Batırınız“Bismarck’ı derhal batırmanızı emrediyorum.” Bu sözler emrin de üstünde bir haykırıştı: “Mümkün olan her şeyi, hatta mümkün olmayanı da yapınız, Bismarck’ı muhakkak batırınız ! […]

Kara Tohum Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Kara Tohum“Savaşlara ait kitaplar kütüphanemin en güzel eserleridir. Yorgunluğumu gidermeye çalıştığım zamanlarda okuduğum ve bana en çok zevk veren kitaplardır.”-Napolyon Bonapart(1769-1821)“Savaş bilimi pek az kişi […]

Varna Savaşı Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Varna SavaşıHaçlı Seferleri, Kudüs’ün 1099’da ele geçirilmesiyle sonuçlanan Birinci Haçlı Seferi ile tarih sahnesine girdi ve 13. yüzyıl sonlarına kadar Kutsal Toprakları ele geçirme amacıyla […]

Türk İstiklal Harbi&Ana Hatlarıyla Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Türk İstiklal Harbi&Ana Hatlarıyla1949 yılında Denizli’de doğmuş olup Halen Başkent Üniversitesi’nde öğretim üyesidir.“Ana Hatlarıyla Türk İstiklal Harbi”, Türk ulusunun 4 yıl 9 ay süren ölüm […]

1915 Çanakkale Savaşı Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

1915 Çanakkale SavaşıOsmanlı İmparatorluğu’nun çöküş süreci boyunca, Avrupa ve Rusya’nın en büyük emeli İstanbul ve Boğazlara sahip olmaktı.Bu iş Viyana Kuşatması’ndan beri giderek gerilemekte olan […]

Bir Askerin Anıları Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Bir Askerin AnılarıHitlerin, tank savaşı uzmanlarının en ünlüsü olan Heinz Guderian, İkinci Dünya Savaşı’nda eşsiz ve alımlı bir rol oynamıştır. Almanya’nın şimşek hızıyla kazandığı başarıların […]

Kurtuluş Savaşı Günlüğü- III Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Kurtuluş Savaşı Günlüğü- IIITürk Kurtuluş Savaşımım tam bir kronolojisini yapmak oldukça güçtür.Kurtuluş Savaşı tarihinin yazılabilmesi için o yıllarda yayımlanmış gazeteletin tam olarak taranması gerekiyor. Bunlardan […]

Divan-ı Türki-i Zafer (2-E-10) Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Divan-ı Türki-i Zafer (2-E-10) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Mürtezakulu Han Zafer yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Divan-ı Türki-i Zafer […]

Birinci Dünya Savaşı Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Birinci Dünya SavaşıBirinci Dünya Savaşı aslında bir üçüncü Balkan Savaşı olarak başlayıp bir anda tüm dünyaya yayılan ve yirminci yüzyılın gidişatını belirleyen büyük bir olaydı. […]

İkinci Dünya Harbinde Fransa’da Trajedi Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

İkinci Dünya Harbinde Fransa’da TrajediAndré Maurois, diğer eserlerinde olduğu gibi, savaşta komutan ve devlet adamlarının düşünce eylemlerini inceleyerek yenilginin nedenlerini, trajik yaşantıları “Fransa’da Trajedi” isimli […]

Kurtuluş Savaşı’nın Zorlu Yılları Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Kurtuluş Savaşı’nın Zorlu YıllarıKurtuluş Savaşı, 600 yıllık büyük bir imparatorluğu azala azala Anadolu’dan ibaret kalan son topraklarının yağmalanması karşısında, Türk halkının isyanı ile başlamış ve […]

İşgal & Kemiğe Dayanan Bıçak Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

İşgal & Kemiğe Dayanan BıçakBirinci Dünya Savaşı’ndan önce yapılan gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin topraklarını paylaşan İtilaf Devletleri, savaş sonrasında Mondros Antlaşması’nı kendi menfaatlerine göre hazırlamış […]

Kırım Savaş ve Diplomasi (1853-1856) Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Kırım Savaş ve Diplomasi (1853-1856)Kırım Savaşı, modern savaşların öncüsüdür. Bu savaşta ilk kez demiryolları, zırhlı gemiler ile mayınlar kullanılmış ve Birinci Dünya Savaşı’ndan yarım asır […]

Sansürsüz Çanakkale Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Sansürsüz Çanakkale20. yüzyılın en önemli deniz ve kara savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı, büyük bir koalisyon ordusu ile Osmanlı arasında cereyan etmiş ve bu savaşın […]

İspanya İç Savaşı’nın Kısa Tarihi Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

İspanya İç Savaşı’nın Kısa Tarihiİspanya iç savaşı, Avrupa’nın faşist projeler tarafından yok edilmenineşiğine getiriliş sürecinin işaret fişeğidir. Muhafazakâr siyasalanlayışın bir göstergesi olarak, düzen ve istikrar […]

Türk Kurtuluş Savaşı Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Türk Kurtuluş SavaşıTürk siyasî ve askerî hayatının ma’rûf simalarından Fahri Belen’in elinizde bulunan bu eseri, Belen’in Harp Akademisi Komutanlığı’nda Harp Tarihi derslerine girdiği dönemde kaleme […]

Savaş Üzerine Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Savaş ÜzerineSavaşlar çağının sürdüğünü, günümüzde teknolojinin varlığını hissettirmesiyle bunun ivmesi ve boyutunun artık başka bir seyir aldığını söyleyebiliriz. Ama değişmeyen bir gerçek var ki: savaşın […]

Çanakkale Muharebelerinin Kronolojik Tarihi Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Çanakkale Muharebelerinin Kronolojik Tarihi“Çanakkale savunması bir hayat savunmasıdır… Çanakkale savunması bir gençlik savunmasıdır. …. Herkes bilsin ki Bahr-i Sefıd (Çanakkale) mezarına kanlarım akıtanlar ölmek için […]