Sosyalizm ve İnsan Pdf İndir

Mayıs 31, 2022 0

Sosyalizm ve İnsanErnesto Che Guevara’nın, yazıları, mektupları, makaleleri ve konuşmalarından oluşan bu seçki, iki bölümden oluşmaktadır.Sosyalizm ve İnsan adlı ilk bölümde, Che’nin üniversiteler, Küba ekonomisi, […]

Komünizmle Mücadele Dernekleri Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Komünizmle Mücadele Dernekleri“Kim bunlar? Kim bu uzun saçlı hırpani kılıklılar? Kim bunlar, Türk polisine satılmış, Türk ordusuna milli olmayan ordu demek cüretini gösteriyorlar. Kim bu […]

Kapitalizm Sosyalizm Ve Demokrasi Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

Kapitalizm Sosyalizm Ve DemokrasiMarksizm bir dindir. Kendisine sadık olanlara ilk planda, hayata anlam veren olayları, gelişmeleri değerlendirmek için mutlak referans noktalarından oluşan bir sistem sunar. […]

Hilafet Pdf İndir

Mayıs 24, 2022 0

HilafetHilafet nedir? Bu kavram ne anlama gelmektedir? Bu fikrin tarihi nedir? Bu sadece tarihe emanet edilmiş, geçmişten gelen bir ses olduğu için ilgi çeken eskiden […]

Gerici Sol (2-G-29) Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Gerici Sol (2-G-29) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Jerome Deshusses yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Gerici Sol (2-G-29) Pdf İndir […]

Sosyalizm ve İnsan Ruhu Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Sosyalizm ve İnsan Ruhu“Sosyalizmin tesisinden elde edilecek en büyük kazanç, bizleri o pek sıkıcı şeyden, başkaları için yaşama zorunluluğundan kurtarması olacaktır.” Oscar Wilde’ın bu açılış […]

Uluslar ve Ulusçuluk Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Uluslar ve Ulusçuluk“Aslında ulus da devlet gibi evrensel bir zorunluluk değil, bir olumsallıktır. Ne uluslar ne de devletler her çağda ve her türlü koşulda var […]

Anarşizm ve Din Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Anarşizm ve DinGenel bir kabul olarak “Anarşizm ve Din” denince akla gelen ilk fikir bunun imkansızlığına dairdir. Bu Anarşizmin şiddet ve terörle anılması benzeri sathi […]

Başbuğ Alparslan Türkeş Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Başbuğ Alparslan TürkeşAlparslan Türkeş, tarihimizin yetiştirdiği büyük devlet, siyaset ve düşünce adamlarından birisidir. Ortaya koyduğu fikirleriyle Türk milletinin gönlünde taht kurmuş, Türk siyasetine damgasını vurmuş […]

Herkes İçin Komünizm Pdf İndir

Mayıs 23, 2022 0

Herkes İçin KomünizmKomünizm nedir? Herkesin aynı ücreti aldığı, burjuva eşitlik vaadinin maddi olarak paraya çevrildiği bir toplum mudur? Yoksa üretim araçlarının, onları kullananların mülkleri dâhil, […]

Marksizm ve Parti Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Marksizm ve PartiMarx’ın parti ile sınıf arasında kurduğu ilişkiyi, Leninist anlamda öncü partinin teorik temellerini, bu temellere ilişkin eleştirel görüşleri (Rosa Luxemburg) ve farklı yaklaşımları […]

Lozan Kod:6-H-9 Pdf İndir

Mayıs 22, 2022 0

Lozan Kod:6-H-9 Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Ali Naci Karacan yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Lozan Kod:6-H-9 Pdf İndir kitabını […]

Marksizm Tartışmalarına Marksist Bakış Pdf İndir

Mayıs 21, 2022 0

Marksizm Tartışmalarına Marksist BakışSağlı “sol”lu burjuva partileriyle sistemin sömürücü işleyişine ve mantığına karşı çıkmayan “aydınlar, K. Marx ve Marksizm üzerine yeniden düşünmeye başladı. Kapitalizmin krizi […]

Devrim İçin Savaşmayana Komünist Denmez Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Devrim İçin Savaşmayana Komünist DenmezSöylev, uluslararası Komünist harekette, ansızın bir tartışma konusu oluverdi. Hareketin “sınıf dayanışması” ve konusu oluverdi. Hareketin “sınıf dayanışması ve “barış içinde […]

Türk Sağı Sözlüğü Pdf İndir

Mayıs 20, 2022 0

Türk Sağı SözlüğüTürk Sağı Sözlüğü’nde Cumhuriyet döneminde kurulan, kamuoyunun ‘sağcı’ olarak adlandırdığı oluşumlardan bahsettik. Böyle geniş bir cenahın, bir arada anlatılmasına ihtiyaç duyulduğu için bu […]

Sosyalizm ve Hümanizm Pdf İndir

Mayıs 19, 2022 0

Sosyalizm ve HümanizmFelsefe doktoru olan Prof. S.İ. Popov, bilimsel komünizmin bir Sovyet uzman-yöneticisi ve aynı zamanda burjuva felsefesi ve sosyolojisinin, reformist ve revizyonist ideolojilerin eleştirmenidir. […]

Totalitarizmin Kaynakları 2/ Emperyalizm Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Totalitarizmin Kaynakları 2/ EmperyalizmArendt başyapıtı sayılan Totalitarizmin Kaynaklarının ikinci cildinde Emperyalizmi büyüteç altına alıyor. Aredte göre Emperyalizm modern çağın özellikle de ulus devletin yolaşmasının bir […]

Milliyetçilik ve Sonrası Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Milliyetçilik ve SonrasıMilliyetçilik 1980’lerde hortladı mı, yoksa zaten hiç ölmemiş miydi? Carr yarım yüzyıla yakın bir süre önce yazdığı küçük kitabında bir Yeniçağ olgusu olarak […]

Sosyal Demokrasinin Kuruluşu Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Sosyal Demokrasinin KuruluşuÇağımızın en etkili siyasal görüşlerinden biri olan sosyal demokrasi nedir? Haluk Özdalga bu sorunun yanıtını tarihsel bir bakış açısı içinde vermeye çalışıyor. İlk […]

Marx-Engels-Marksizm Pdf İndir

Mayıs 18, 2022 0

Marx-Engels-Marksizm Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Vladimir İlyiç Lenin yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Marx-Engels-Marksizm Pdf İndir kitabını severek pdf […]

Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Yeni Osmanlı Düşüncesinin DoğuşuÖnce İttifak-ı Hamiyet adlı gizli örgüt aracılığıyla, ardından Jön Türk bayrağı altında biçimlenen modern aydın hareketi, Batılı bir görünüme salipti. Ancak bu […]

Anarşizm Neyi Savunur? Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Anarşizm Neyi Savunur?Emma Goldman, Anarşizm Neyi Savunur’da anarşizmin sınırsızlığını tanımlıyor. Günlük hayatın her alanında anarşinin faalliğini savunan Goldman, yeni bir eylem pratiğine, yeni bir yönetim […]

Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925 Cilt:1 Pdf İndir

Mayıs 17, 2022 0

Türkiye’de Sol Akımlar 1908-1925 Cilt:1İlk dönem Osmanlı-Türkiye sol hareketi, 1908’de kurulan meşruti monarşinin verdiği sınırlar içinde çeşitli etnik-dinî kimliklerin bir arada bulunduğu, “enternasyonalist” bir ruhla […]

Bitmeyen Deniz Pdf İndir

Mayıs 16, 2022 0

Bitmeyen DenizDeniz Gezmiş, bitmeyen bir mücadelenin adıdır.20 yaşından sonraki 5 yıllık yaşamının yarısı hapiste, yarısı sokaklarda geçti. 25’inde idam sehpasını kendisi devirirken çoktan ölümsüzlüğe ulaşmıştı.Onu, […]

Türk Sağının Üç Hali Pdf İndir

Mayıs 15, 2022 0

Türk Sağının Üç HaliMilliyetçilik, Muhafazakârlık, İslâmcılık… Türk Sağının ana ‘malzemesi’ olan bu üç ideoloji, üç ayrı pozisyon olmanın ötesinde, beraberce bir yumak oluşturmuyorlar mı? Öyleyse, […]

Marksizmin Ötesinde Marksizm Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Marksizmin Ötesinde Marksizm“Marksizm çoktan öldü, komünizm bir ütopyadan başka bir şey değildi ve tarih, Avrupa’yı ikiye bölen duvarla birlikte sona erdi.” Bu kitap, postmodern kapitalizmin […]

Çağdaş Siyasal Akımlar Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Çağdaş Siyasal AkımlarAcaba postmodernizm bir temel bırakmadığı için demokrasi ortadan kalkacak mı? Veya Fukuyama’nın belirttiği üzere liberal demokrasi ve kapitalizm tarihin sonuna mı işaret etmektedir? […]

Atatürk ve Sosyal Demokrasi Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Atatürk ve Sosyal Demokrasi“Atatürk” ve “Sosyal Demokrasi gibi iki önemli konunun bir arada ele alındığı bir kitabı hazırlamak kolay bir çalışma değildir. Atatürkçü Düşünce Derneğinin […]

Faşizmden Popülizme Pdf İndir

Mayıs 14, 2022 0

Faşizmden Popülizme“Günümüzde uzmanlar ve siyasetçiler faşizmi, yalnızca popülizmi değil, otoriter rejimleri, uluslararası terörizmi veya devletlerin sergilediği baskıcı tutumları, hatta muhalefetin gerçekleştirdiği sokak eylemlerini de gevşekçe […]

Siyon Liderlerinin Protokolleri Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Siyon Liderlerinin ProtokolleriSiyon protokollerinde sembolik bir yılandan bahsedilir. Yılanın başı; Yahudilerin planlarını tertip edenlerdir. Gövdesi ise diğer Yahudilerdir.Protokollere göre; bu yılan Kudüs’ten hareket ederek dünyanın […]

İslamcılığın Türkiye Seyri Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

İslamcılığın Türkiye SeyriTürkiye’de dinin toplumsal görünümleri ve dinî ‘mesele’lerin siyasallaşması hakkındaki çalışmalara yaklaşık yirmi yıldır önemli katkılarda bulunan Elisabeth Özdalga’nın çalışmaları, bu kitapta biraraya getirildi. […]

Türkçülüğün İlkeleri Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Türkçülüğün İlkeleri“… Türk Milleti’nin beyleri, sözlerimi işitin!Birliğini korursan yurduna sahip olacağını, yanılırsan öleceğini buraya yazdım. Türk Beyleri, millet, işitin!. Üstte gök basmasa, alta yağız yer […]

Marksizmin Üç Kaynağı Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Marksizmin Üç Kaynağı Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Vladimir İlyiç Lenin yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Marksizmin Üç Kaynağı Pdf […]

Sovyet Marksizmi (Kod: 2-C-20) Pdf İndir

Mayıs 13, 2022 0

Sovyet Marksizmi (Kod: 2-C-20) Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. Herbert Marcuse yazarın en çok sevilen kitaplarından olan Sovyet Marksizmi (Kod: 2-C-20) […]

Marksizm ve Birey Sorunsalı Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Marksizm ve Birey SorunsalıMarksizm bireyi nasıl ele alır? Biyolojik, toplumsal ve psikolojik belirlenmelere nasıl yaklaşır? Bireyi incelerken yöntemini nasıl inşa eder, “bilişsel araçlar”ını nasıl oluşturur? […]

Açık Marksizm Pdf İndir

Mayıs 12, 2022 0

Açık MarksizmNeden Açık Marksizm? Bu kitabı hazırlayanlar ve katkıda sunan yazarlar, Marx’ın düşüncesinin yapısallaştırılmasından ve analitik düşünme biçimiyle okunmasından muzdarip olduklarını dile getiriyor. Zira onlara […]

Paralel İhanet Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Paralel İhanet1966’da İzmir’de vaiz olarak görev yapan bir isim ve onun sessiz sedasız kurduğu bir yapı; ilk aşamada kendisini sadece eğitim hizmetine adanmış bir hareket […]

Faşizmin Doğası Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

Faşizmin Doğası“Bu kitap, gerçekleştiği biçimiyle faşizmin korkunç insani sonuçlarını, mitsel nüvesini oluşturan palingenetik bakışına atfeder. O bakış ki, dış dünya ile yaratıcı bir etkileşimi ve […]

LTI Nasyonal Sosyalizmin Dili Pdf İndir

Mayıs 11, 2022 0

LTI Nasyonal Sosyalizmin DiliBir iktidar zihniyeti, bir hâkim ideoloji nasıl usul usul dilin gözeneklerine siner? Nasıl olup da, ona karşı çıkanların bilecümlelerini kelimeleriyle istila eder? […]

Ulusalcılık ve Karşıtları Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Ulusalcılık ve KarşıtlarıUlusalcılık, çağımızın, 21. yüzyılın ideolojisi… Küreselciliğe, zamane emperyalizmine karşı bağımsızlığın düşüncesi ve eylemi.Küreselciliğin durmadan yeniden yaratıp kışkırttığı etnikçi ayrışmanın panzehiri. Kan ve çıkar […]

Marksizm / 06 Cep Kitapları Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Marksizm / 06 Cep KitaplarıMarks, zeki ve güçlü bir yazardır; ancak bir mucit değildir. O, sosyal sınıf kavramını Saint Simon’dan, mülkiyetin reddi konusunu önceki komünistlerden, […]

Marksizm Üzerine Dört Ders Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Marksizm Üzerine Dört Ders20. yüzyılın önde gelen Marksist iktisatçılarından Paul Sweezy’nin Sosyalist Cep Kitapları dizisi içinde yayınlanan bu kitabı, Marksizmin temellerine ve özellikle de emperyalizmin […]

Marksizm ve İnsan Doğası Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Marksizm ve İnsan Doğasıİnsan doğası diye bir şey var mıdır? Marksizm ve İnsan Doğası’nda Sean Sayers, insan doğasının tarihsel bir olgu olduğunu savunuyor. Marx’ın ve […]

İslam ve Sosyalizm Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

İslam ve Sosyalizm“Sosyalizan bir sistem altında insanlar devlet içerisinde doğrudan bir sese sahip olmalıdırlar. İslam devleti, bu itibarla sosyalizmin zirvesine ulaşmıştır. Halk, yasamanın herhangi bir […]

Faşizmin Anatomisi Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Faşizmin Anatomisi“…faşizmi iş başında izleyelim; en baştaki gelişmelerden, yarattığı nihai felakete kadar ve toplumla oluşturduğu karmaşık etkileşimağının içinde… Sıradan vatandaşlar ve faşizme yardım etmiş ya […]

21. Yüzyıl İçin Sosyalizm Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

21. Yüzyıl İçin Sosyalizm21. Yüzyıl İçin Sosyalizm, net ve yenilikçi bir sosyalist gelecek tasarımı sunuyor; bu tasarımın hayata geçirilmesinin somut aşamalarını da gösteriyor. Aynı zamanda, […]