Türk Toplumbilimcileri (İki Cilt Bir Arada) Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Türk Toplumbilimcileri (İki Cilt Bir Arada)Emre Kongar ve arkadaşları, Türkiye’de toplumbilimin gelişmesine katkıda bulunmuş düşünürleri inceliyor ve araştırıyorlar. Böylece Türkiye´de toplumbilimin gelişme aşamalarını da saptamaya […]

Foucault’yu Unutmak Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Foucault’yu UnutmakNiçin Foucault’yu unutmalıyız?Baudrillard’a göre Foucault’nun söylevi iş işten geçtikten sonra ortaya çıkan bir mesih, iş işten geçtikten sonra yapılmaya çalışılan bir devrim gibi, iş […]

Şerif Mardin Okumaları Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Şerif Mardin OkumalarıŞerif Mardin… Sosyolog, tarihçi, entelektüel…Bağımsız ve aykırı bir kişilik…Herhangi bir grup ve çevreyle kolayca örtüşmeyen söylemlerin sahibi. Yıllar içinde, çevresindeki hiçbir yörüngenin cazibesine […]

İbni Haldun Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

İbni HaldunArnold Toynbee’nin “herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en kapsamlı bir tarih felsefesini tasarlayarak ortaya koyan” kişi olarak değerlendirdiği […]

Gurvitch; Sosyoloji ve Felsefe Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Gurvitch; Sosyoloji ve Felsefe“…düşüncelerim ve çabalarım açısından, bahtıma çoğu zaman “akıntının tersine” gitmek düştü.Düşüncelerimin ritmi ise, hemen hemen her zaman günün ritmi dışına vurudu. Durum […]

Marx’ın Sosyolojisi Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Marx’ın SosyolojisiHenri Lefebvre’in, 1996’da yayımlanan Sociologie de Marx adlı bu eseri, ikinci baskıya hazırlanırken çevirmen tarafından gözden geçirildi ve dilimizin sürekli özleşmesi dikkate alınarak gerekli […]

Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalistİstikbal hakkında derin düşünceleri olan, cemiyeti inceleyen ve incelemelerine rüyalarını da katan insanlar 19. Yüzyılın ilk yarısının ütopik sosyalizmini savunanlar Genç […]

Max Weber Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Max WeberDurkheim ve Simmel’in ardından Max Weber’in 1920 yılındaki ölümü, öncü toplumbilimciler kuşağının son halkasının da yittiği anlamını taşıyordu. Modern toplumbilimin ve modernitenin kurucuları arasında […]

Babam Cemil Meriç (Ciltli) Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Babam Cemil Meriç (Ciltli)Bu kitapta, düşünen ve yazan Cemil Meriç’den çok yaşayan Cemil Meriç var karşınızda. Bazen samimi bir dost, bazen asabi bir hoca. Bazen […]

Osmanlı’nın Gözüyle İbn Haldun Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Osmanlı’nın Gözüyle İbn Haldunİbn Haldun, Osmanlı entelektüellerinin, fikirlerinden etkilendikleri, yararlandıkları; devlet, toplum, tarih ve çöküşle ilgili teorilerini Osmanlı Devleti’ne bazı değişikliklerle de olsa uyarlamaya çalıştıkları […]

Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif MardinTürkiye’de sosyal bilim yapmanın felsefî zorlukları yanında yapısal zorlukları da bulunmaktadır. Kültürel yapılar, sosyal bilim etkinliklerini çoğu zaman kuşatan bir varlık […]

Cool Anılar III-IV (1990-2000) Pdf İndir

Nisan 30, 2022 0

Cool Anılar III-IV (1990-2000)Ünlü Fransız sosyolog ve iletişim kuramcısı Jean Baudrillard, Cool Memories I-II’de ilk örneklerini verdiği toplumsal analiz notlaını, 1990-2000 dönemini kapsayan Cool Memories […]