Kültürden İrfana Pdf İndir

Mayıs 10, 2022 0

Kültürden İrfanaKültürden İrfana ile on iki ciltlik Cemil Meriç külliyatı tamamlanıyor. Mefhumlar ve meseleler konusunda düşüncenin en ücra köşelerini yoklayan, yalınkat bir bilgi yerine kapsamlı, […]

Sosyolojide Perspektifler Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Sosyolojide PerspektiflerKitapta, sosyoloji tarihinin hikâyesine 19. yüzyılın klasik düşünürleri Marx, Weber ve Durkheim’ı ele alarak başlanıyor. 20. yüzyıl başlarından itibaren sosyolojide etkili olan perspektifleri tartışarak […]

Aile Sosyolojisi Yazıları Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Aile Sosyolojisi Yazılarıİnsani ve toplumsal hayat, sosyal kurumların belli işlevlerini yerine getirebilmesine bağlıdır. Aile dünden bugüne, bu işlevlerin bir kısmını yerine getiren önemli konularından birisidir. […]

Sade/ce Pdf İndir

Mayıs 9, 2022 0

Sade/ceHüma Balcı Özge Uğurlu Filiz Otay Demir İoanna Kuçuradi Meltem Kuruyazıcı Fikret Soner Emre Arolat Gazi Özdemir Meltem Çiçek Pelin Kesebir İnal Aydınoğlu Ayşe Nil […]

Çocuk Cinsel İstismarı Pdf İndir

Mayıs 8, 2022 0

Çocuk Cinsel İstismarıGenel kavrayışta şiddet, anormal ve istisnai bir fenomen olarak değerlendirilmekle kalmaz istenmeyen bir eylemler bütünü olarak da sunulur. Oysa, insanlığın kayda alınan 5.600 […]

Mit Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

MitSon birkaç yüzyil boyunca mit alaninda yapilmiş çalişmalari temel alan bu inceleme, özünde disiplinlerarasi bir soruşturma olarak değerlendirilebilir. Antropoloji, sosyoloji, psikoloji, edebiyat eleştirisi, felsefe ve […]

Sosyoloji Dersleri Pdf İndir

Mayıs 7, 2022 0

Sosyoloji DersleriSosyoloji Dersleri, sosyolojinin kurucusu ünlü Fransız sosyolog Emile Durkheim’ın 1890’dan itibaren Fransa’nın çeşitli üniversitelerinde verdiği derslerin, konferansların notları. Durkheim hayattayken biraraya getirilip yayımlanmayan bu […]

Hiçkimsenin Cumhuriyeti Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Hiçkimsenin CumhuriyetiElinizdeki kitapta Kadir Cangızbay, Osmanlı-Cumhuriyet sürekliliğinin yanı sıra devlet-halk katları arasındaki uçurumun derinliğini ve Osmanlı’dan devralınan çarpıklıkların, Cumhuriyet’le birlikte iyice derinleşen devlet-hukuk/vatandaş/din, zorlama modernleşme […]

İnsan Çevre Toplum Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

İnsan Çevre ToplumGünümüzde, “sorumluluk” kavramının özünde, tüzel öğelerden etik öğelere doğru bir kayma olduğu gözleniyor. Bu değişmenin en çarpıcı örneklerine çevre sorunları alanında rastlıyoruz. Duyarsızlıktan […]

Sosyoloji Notları ve Konferansları Pdf İndir

Mayıs 6, 2022 0

Sosyoloji Notları ve KonferanslarıYazarın değil konuşan Cemil Meriç Sosyoloji Notları ve Konferanslar, Cemil Meriç’in İstanbul Üniversitei Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 1965’ten 1969’a kadar anlattığı dersleri, […]

Cogito Sayı 2 Kirlenen Çağ Pdf İndir

Mayıs 5, 2022 0

Cogito Sayı 2 Kirlenen Çağ Pdf İndir içeriğini yoğun istek üzerine sitemize eklemiş bulunmaktayız. YAPI KREDİ YAYINLARI – DERGİ yazarın en çok sevilen kitaplarından olan […]

Sosyoloji ve Felsefe Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Sosyoloji ve FelsefeEmile Durkheim’ın belirli makalelerini bir araya getiren bu kitap, yazarın yalnızca şu ya da bu sosyoloji problemi üzerine değil, aynı zamanda daha çoğunlukla […]

Meşruluğun Toplumsal Gerçekliği Pdf İndir

Mayıs 4, 2022 0

Meşruluğun Toplumsal GerçekliğiSosyolojinin başlıca konularından biri olan meşrûluğun ele alındığı bu kitapta yedi ana başlık ve yazı bulunmaktadır. Ejder Okumuş’a ait olan birinci yazı, aslında […]

Yeni Bir Dil Yeni Bir Toplum Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Yeni Bir Dil Yeni Bir ToplumFerhat Kentel ismini insani akademisyenlikle ya da vicdan la özdeşleştirmek mümkün.Kendisi,ulus-devlet politikalarının düzleştirici etkilerine karşı direnmeyi başarabilmiş kesimlerin sıkıntılarını kendileriyle […]

Işık Doğudan Gelir Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Işık Doğudan GelirIşık Doğudan Gelir, siyasî, felsefî, dogmatik herhangi bir inancın peşinde olmayan, başka milletlere, başka fikirlere, başka düşünce ve duyma tarzlarına sonsuz bir tecessüs […]

Gözetim Çalışmaları Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Gözetim ÇalışmalarıGözetim çalışmaları bugün her zamankinden daha önemlidir. Gözetim çalışmaları alanının hızlı gelişimi, bir yandan “terörle savaş” çağında insan hakları ve mahremiyeti konularının ne kadar […]

Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1 Pdf İndir

Mayıs 3, 2022 0

Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1Mardin’in yerli ve yabancı dergilerde yayımlanmış makaleleri ve yazarla yapılmış söyleşilerin sistematik derlemesinin ilk cildi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayarak sivil toplum, siyasal kültür […]

Kapitalizmin Geleceği Var mı? Pdf İndir

Mayıs 2, 2022 0

Kapitalizmin Geleceği Var mı?Konularındaki yetkinlikleriyle tanıdığımız beş sosyal bilimci, Wallerstein, Collins, Mann, Derluguian ve Calhoun ortak bir kitapla kapitalizmin geleceğini tartışıyorlar. Görüş birliğinde oldukları temel […]

Feminist Tarihin Peşinde Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Feminist Tarihin PeşindeFeminist Tarihin Peşinde Joan W, Scott’un son yirmi beş yıl içinde toplummsal cinsiyet, feminist tarihyazımı, farklılık ve deneyim gibi konular bağlamında tartıştığı kavramları […]

Ölümün Toplumsal Tarihi Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Ölümün Toplumsal TarihiBu zamana kadar ölümle ilgili sahip olduğumuz bilgi ve deneyimler, yaşamın sonundaki ölüm ve toplumsal sorumlulukla ilgili eski görüşler tarafından şekillendirilmiştir. İşte bu […]

Alman Sosyoloji Geleneği Pdf İndir

Mayıs 1, 2022 0

Alman Sosyoloji GeleneğiBu kitap Alman sosyolojisinin özgünlüğünün niteliğini ve Alman sosyologlarının eserlerinde ne şekilde tecessüm ettiğini belirlemeye çalışan bir araştırmadır. Bahsedilen özgünlüğün ortaya çıkarılması ise […]