Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Çözümünde Erkekler Pdf İndir

Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Çözümünde Erkekler
“Feminizmin ilke ve değerleri erkeklerle yürütülecek çalışmalar için gerçekten uygulanabilir mi? Veyahut feminist ilke, değer ve deneyimler, en faydalı olacak bir biçimde, ne ölçüde ve hangi düzeyde bu çalışmalara aktarılabilir? Bunun da ötesinde böylesi bir aktarım ne kadar mümkün olabilir? Belki de doğrudan aktarım değil fakat bu ilke, değer ve deneyimlerin erkeklere yönelik çalışmalara göre uyarlanması, yeniden yorumlanması gerekir. Peki bu uyarlama ve yeniden yorumlama eşitliği sağlama ve şiddeti önleme amacına uygun olarak nasıl gerçekleştirilecektir?”
Bu kitap, toplumsal cinsiyet temelli şiddetin anlaşılması ve bununla mücadele edilmesi adına erkekler ile yürütülecek çalışmaların önemini göstermeyi hedeflemektedir. Bu alanda çalışmalar yürüten ya da bu çalışmalara katılım sağlamak isteyen sosyal çalışmacıların, araştırmacıların, akademisyenlerin, aktivistlerin, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin önlerinde yer alan kapasite sorununun tespit edilip aşılması için gereken güncel bir toplumsal cinsiyet perspektifinin geliştirilmesini önermektedir. Bu amaçla, bu çalışmaların önünde engel teşkil eden kalıplaşmış toplumsal cinsiyetli iş bölümü, rol ve sorumlulukların sorgulanması ve dönüşümü adına gerçekleştirilebilecek mücadele imkânlarını tartışmaktadır. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet temelli şiddet, insan haklarının gerçekleştirilmesinin önünde bir engel olarak yapabilirlikler yaklaşımı çerçevesinde; kapsayıcı, eleştirel ve feminist bir sosyal adalet yaklaşımını benimseyen bir savunuculuk anlayışı doğrultusunda değerlendirilmektedir.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın