Trablusgarp ve Bingazi’de Hamidiye Alayları Pdf İndir

Trablusgarp ve Bingazi’de Hamidiye Alayları
Yakınçağ tarihi alanında ve özellikle II.Meşrutiyet Dönemi üzerine yapmış olduğu titiz ve kapsamlı çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Nevzat Artuç, elinizdeki bu kitapla II.Abdülhamid Dönemi ile ilgili akademinin ve kamuoyunun pek fazla bilmediği bir konuyu orijinal belgeler yardımıyla açıklığa kavuşturmuştur. Şimdiye kadar sadece Doğu Anadolu ile sınırlı olduğu düşünülen Hamidiye Alayları’nın Trablusgarp ve Bingazi’de de vücuda getirildiği tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde ortaya konulmuştur. Artuç, 2013 yılında yayımladığı İttihatçı-Senusi İlişkileri başlıklı araştırmasını tamamlar mahiyette olan çalışmasıyla, Trablusgarp’ın Osmanlı yönetimindeki son kırk yıllık tarihine ışık tutmuştur. Çalışmada Trablusgarp ve Bingazi’de tesis edilen Hamidiye Alayları ile Kuzey Afrika’dan, Orta Afrika’ya kadar uzanan oldukça geniş bir sahadaki Müslüman toplumların emperyalist güçler tarafından yok edilmemesi için sergilenen inanılmaz mücadeleye yer verilmiştir. Bu doğrultuda II.Abdülhamid’in Afrika’daki vahşiyane işgal teşebbüslerine karşı diplomasi, yurt dışı istihbarat çalışmaları, İttihad-ı İslam siyaseti, bayındırlık faaliyetleri ve teşkil edilen Hamidiye Alayları ile eşine az rastlanır bir savunma politikası izlediği gözler önüne serilmiştir. Ayrıca İngiliz, Fransız ve İtalyan gizli örgüt elemanlarının Afrikalı Müslümanlar arasında yaymağa çalıştığı Halife ile ilgili kara propaganda çabalarına fırsat verilmediği, tam tersine Halifenin bölgedeki bütün Müslüman unsurları koruyacak güce sahip olduğu, dolayısıyla İttihad-ı İslâm siyasetinin ne kadar etkili bir silah olduğu ilk kez Artuç’un çalışmasında bu kadar açık ve kesin bir dille anlatılmıştır. Ayrıca şimdiye kadar geniş özetleri ile iktifa edilen Hamidiye Alayları nizamnamelerinin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sayede Doğu Anadolu ile Trablusgarp Hamidiye Alayları’nın mukayese edilme imkânı sağlanmıştır. Trablusgarp ve Bingazi Hamidiye Alayları; II.Abdülhamid Dönemi, harp tarihi, askeri tarih, Afrika tarihi ve Ermeni meselesi ile ilgili çalışmalar için temel başvuru kaynağı olacaktır

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın