Türkçe Dîvan & İnceleme-Tenkitli Metin-Açıklama ve Notlar Pdf İndir

Türkçe Dîvan & İnceleme-Tenkitli Metin-Açıklama ve Notlar
Tāli’í; Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezid ve I. Selim dönemlerinde yaşamış, yüzyılın önde gelen şairlerdendir. XV. yy.’ın kudretli şairi Necâtî’nin yakın arkadaşı olarak onunla birlikte II. Bayezid’in şehzadelerinden Mahmud’un maiyetinde bulunmuştur. Dönemin kaynaklarının verdiği bilgilerden hareketle Necâtî takipçisi olan şair, şiirlerini onun gibi sade Türkçe ile kaleme almıştır.
Kaynaklarda Tāli’í’nin Türkçe Dívān sahibi bir şair olduğu belirtilmesine rağmen bugüne kadar eserinin bir nüshası ele geçmemişti. Fakat yapılan kütüphane taramaları sonucunda şairin Dívān nüshasına ulaşılmış olup elinizdeki bu kitap da şairin şiirlerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlamaktadır. Tespit edilen Dívān nüshası üzerine bina edilen edisyon kritikli bu çalışmada başta XV. ve XVI. yy. mecmuaları olmak üzere pek çok şiir mecmuası ve kaynak da taranmıştır. Bu taramalar sonucunda şairin 80 adet gazelinin yer aldığı farklı bir mecmua da tespit edilmiş ve böylece diğer mecmualarla birlikte, şairin şiirlerinin tenkitli metni oluşturulmuş ve bu şiirler çeşitli yönlerden de incelenmiştir. Şairin şiir dili ve üslubunun da ayrıca ele alındığı bu çalışmada olan Tāli’í’nin şiir dilinde yer alan deyim, atasözü, ıstılah ve bazı ibareler de ayrıca açıklanıp notlandırılmıştır.

PDF Kitap Nedir?

PDF (Portable Document Format) kitap, bir elektronik belge türüdür. PDF dosyaları, bir yazılım programı kullanılarak oluşturulan ve görüntülenen belgelerdir. PDF dosyaları, yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahiptir ve genellikle metin, resimler, formlar ve diğer içeriklerin bir arada bulunduğu belgeler olarak kullanılır. Özellikle, PDF dosyalarının yüksek kalitede görüntüleme özelliklerine sahip olması nedeniyle, kitap ve dergi gibi yayınların elektronik versiyonlarını oluşturmak için sıklıkla kullanılır.
Pdf Nasıl İndirilir?

PDF kitap indirme işlemini yapabilmek için öncelikle bir internet tarama programına (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer gibi) ihtiyacınız olacak. Daha sonra, indirmek istediğiniz PDF kitabın bulunduğu bir internet sitesine giderek, kitabın indirme linkine tıklamanız gerekmektedir. Linki tıkladıktan sonra, tarama programınız indirme işlemini otomatik olarak başlatacak ve kitap bilgisayarınızda belirlenen bir klasöre indirilecektir. Eğer kitabın indirme linkine ulaşamıyorsanız, kitabın bulunduğu internet sitesinde arama özelliğini kullanarak kitabın adını aratabilir ve kitabın sayfasına ulaşarak oradan indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Eğer kitabın indirme linki bulunmuyorsa veya indirme işlemini gerçekleştiremiyorsanız, kitabın yayıncısından veya yazarından izin alarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hazır CV yapmak ister misiniz? Cevabınız evet ise boş cv indir adresimizi ziyaret edebilirsiniz. https://boscvindir.com/

Yorum yapın