Yazılı Anlatım El Kitabı Pdf İndir

Yazılı Anlatım El Kitabı
Yazma, öğrencilerin bilgilerini birbiri ile ilişkilileri olan birçok eylemi dilbilgisi kurallarına uygun olarak art arda sıralaması gereken uzun süreli bir süreç eylemidir. Yazma eylemi, kendi içinde okuma, düşünme ve düzgün ifade etme becerilerini içerdiği ve uygulaması zor bir eylem olduğu için öğrenciler bu etkinlik türünden uzak durma eğilimi içindedirler. İnsanların uzak durduğu, yapmaya korktuğu eylemlerde hata yapma oranları yüksektir.

Yazma becerisi dinleme, konuşma, okuma becerilerine göre en son ve en zor gelişen beceri türüdür. Gelişimi zor olduğu için faydası da bir o kadar önemlidir. Bireylerin bilgi, duygu, düşünce ve hayallerini doğru ve etkili bir şekilde anlatmaları; neyi, nasıl, ne kadar ve ne şekilde yazmaları gerektiğini bilmeleri onların akademik ve sosyal hayattaki başarılarını olumlu yönde etkilemektedir.

İletişim olanaklarının çok hızlı bir şekilde değiştiği ve geliştiği günümüzde, bireylerin duygu ve düşüncelerini yazı ile aktarmaları, yazılı iletişimde kalıcılığın daha fazla olması, onları yazı yazmaya itmektedir. Yazma becerisinin gelişmesi ile birlikte insanlar bilgiyi transfer etme, kendi düşünceleri ile bilgileri arasında bağlantı oluşturma ve daha sağlam bir iletişim kurma imkânı elda etmektedirler.

Sosyal hayatın çok geliştiği, kurumlar arası iletişimin bilgi ve belgeye dayandığı günümüzde, yazılı anlatım becerisi gelişmiş bireylere çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için eğitimin her kademesinde yazma ile ilgili dersler konulmakta, bireylerden yazma becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir. Okul ortamında yazılı anlatım becerisinin gelişmiş olması öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. Yazma becerisinin gelişmesiyle öğrenciler, bir fikri kanıtları ile birlikte ifade etme, rapor yazma, metni gözden geçirme, plân yapma, değerlendirme ve bilgilerini derinleştirerek o alanda uzman olma imkânına ulaşmış olurlar.

Bu kitapta uygulama ön plana çıkarılarak öğrencilerin yazma eylemini gerçeleştirmelerine imkân sağlanmıştır. Kitabın giriş bölümünde iyi bir metin oluşturmanın teorik bilgilerine, ikinci bölümde yazım ve noktalama işaretlerine yer verilmiş, son bölümünde ise yazılı anlatım türleri hakkında teorik bilgiler verilip o türlerin nasıl yazılacağı anlatılarak örnek metinlerle türler zenginleştirilmeye çalışılmıştır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*